Tiếng Anh Thiếu Nhi (6-10 tuổi)

Khóa học cho bé

Khóa học cho bé

Tiếng Anh Thiếu Nhi (6-10 tuổi)

Ngày đăng : 08/08/2019 - 7:52 PM

https://lh3.googleusercontent.com/tnc9vDysQudozcbABT1xuVQZsdFi8s4u4YPCE5eVTCTApN-Izet0Xp4vuj73htABiyyvwD2Ql9eP3KdfBoRaZQNYCVgm9Ln5D1jc6UzR9s3fIhB4GtMScseAd5Z_gOCAt9naYS9QCSqB4nuPCIBOiwurXC719cZESbYXHSAE7Xh6b2wZkt0zLnTacLfpyKoBRDbcig6E8iVLMr42LO6LD1qOSOePY6PwVGd4TJp-ii6RI7suH2JL29Rm9d3BXEO90Bwnuj-NeplPd_A4l2AhlhS55OiLIYdYsTCtu2v6_XJMMmO8-PQt-nU-ZeEh1mqT7j5ryHRTWfHA_Lh8hPlv-vuKKtALkXH-k4h9cyQnLpJdYBRuW_G2UGvK9EhPz-p-ofTrJCPj0mQc9gRE5GQ2qtrp1oMT9H65vjB-ESrjR9hrcMxqCZAab9DMExz_3Fu2nasXhois3Li8PqNxcT90afsmjFEn23MWwPUlJpu-8mJtmR5S3GNYz9mmtm52oir-hAPC8rs7okp-0-tzmx8mAoc1tGgbGehnSFf4SV5DTm_LyZBKYDy4ul7Zarrc05GPecHaTk5NqAK8KeMEjrkAnSHFDA6HIasyLgpN66Fc8CYA55E6_DkCpDVjPX_QP0OSWFqpqNMB_IXHR9PYExTNe52xPwlz_9Qk_4aU3Q8hAP1VhRubLqZ_5eo=w1114-h836-no

            

 

LỊCH HỌC: 3 buổi/tuần, trong đó có 1 buổi thực hành với phần mềm Reading & Spelling của Úc kèm hướng dẫn báo bài của đội ngũ Tutor YIPPEE.

GIÁO VIÊN: 50% Việt Nam - 50% nước ngoài.

HỌC PHÍ: 5.800.000/khóa 12 tuần.

Liên hệ đặt lịch test trình độ và học thử miễn phí: 0898 121 566.

Bài viết khác

Tiếng Anh Thiếu Nhi (6-10 tuổi)

Zalo