Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 - 10 tuổi)

Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 - 10 tuổi)

Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 - 10 tuổi)

Tiếng Anh Thiếu Nhi (6 - 10 tuổi)

Tiếng Anh Thiếu Nhi (6-10 tuổi)

Khóa học trang bị đầy đủ 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh cho bé với mục tiêu giúp bé đạt được 12/15 khiên trở lên trong các bài thi Cambridge quốc tế, đồng thời làm quen với chương trình tiếng Anh tiêu học của các học sinh tại Úc.

Zalo